Hem
#Psykoterapeut #Leg psykoterapeut #Terapeut #Södermalm #Hornstull

Legitimerad psykoterapeut


#Psykoterapeut #Leg psykoterapeut #Terapeut #Södermalm #Hornstull


Psykoterapi

Jag tar emot barn, ungdomar och vuxna i psykoterapi eller för stödsamtal.

Även föräldrar erbjuds konsultation.

 

Vanliga sökanledningar är:

 

• Låg självkänsla

• Oro och ångest

• Nedstämdhet

• Separation och förlust

• Utagerande beteende

• Relationsproblem

 

Innan en psykoterapi inleds görs en bedömning för att avgöra vilken behandlingsmetod som är mest lämplig utifrån den problembild som presenteras. Därefter fattas ett gemensamt beslut om fokus för behandlingen och behandlingens längd. Psykoterapin sker som regel med en frekvens av en gång i veckan med kontinuerlig uppföljning.

 

Ungdomar erbjuds som regel en egen samtalskontakt, men även familjesamtal kan vara en lämplig behandlingsmetod. I barnpsykoterapi är lek och bild ett viktigt komplement till samtal. Föräldrarnas medverkan är också betydelsefull.

 

Jag har erfarenhet och utbildning i tidsbegränsade terapiformer men har även arbetat med flera längre psykoterapier. Särskilda psykoterapiområden som jag valt att specialisera mig inom är adoption och autism.

#Psykoterapeut #Leg psykoterapeut #Terapeut #Södermalm #Hornstull

Handledning

Psykoterapihandledning

Jag har lång erfarenhet av utbildningshandledning på både grund och avancerad nivå, motsvarande steg 1, steg 2 och steg 3. Därutöver ger jag handledning till yrkesverksamma psykoterapeuter.


Handledningen kan omfatta både längre som tidsbegränsade terapier avseende barn, tonåringar och vuxna.


Verksamhetshandledning

Till enskilda och arbetsgrupper erbjuds handledning inom följande områden:


• Barn-och ungdomspsykiatri

• Elevhälsa och resursenheter inom skolan

• Ungdomsmottagningar

• Socialtjänst med fokus på barn och unga

• Vuxenpsykiatri

• Mödra- och barnhälsovård

#Psykoterapeut #Leg psykoterapeut #Terapeut #Södermalm #Hornstull

Undervisning

Inom företrädesvis följande områden erbjuds undervisning:


• Psykoterapiteknik

• Handledningsmetodik

• Samtal med barn

• Utvecklingspsykologi


Jag har haft ett flertal undervisningsuppdrag på olika universitet och högskolor i Sverige och har kontinuerligt undervisat på Ericastiftelsen. Därutöver har jag varit inbjuden föreläsare till olika föreningar och institutioner. Utanför Sverige har jag föreläst på flera internationella konferenser både i Europa som i USA. Jag har även varit ansvarig för ett femårigt utbildningsprojekt i Ukraina.

#Psykoterapeut #Leg psykoterapeut #Terapeut #Södermalm #Hornstull

Om May Nilsson

May Nilsson har arbetat över 30 år inom barn- och ungdomspsykiatri,

och som legitimerad psykoterapeut sedan 1998.

 

May har genomgått specialistutbildning vid Tavistock Clinic i London och vid Ericastiftelsen, där hon också varit anställd under femton år. Vidare är May utbildad handledare och lärare i psykoterapi och har haft utbildningsansvar
för flera psykoterapiutbildningar.


May är publicerad i välrenommerade internationella tidskrifter.

 

Hennes specialistområden inom psykoterapin innefattar:

 

• Adoption

• Autism

• Nedstämdhet

• Utagerande beteende

• Relationsproblem

• Låg självkänsla

• Separation och förlust

• Oro och ångest

 

May har också arbetat som socionom i närmare 10 år och har erfarenhet från

kommunal socialtjänst samt mödra- och barnhälsovård.

#Psykoterapeut #Leg psykoterapeut #Terapeut #Södermalm #Hornstull

May Nilsson Socionom/leg psykoterapeut