Handledning

Handledning

Psykoterapihandledning

Jag har lång erfarenhet av utbildningshandledning på både grund och avancerad nivå, motsvarande steg 1, steg 2 och steg 3. Därutöver ger jag handledning till yrkesverksamma psykoterapeuter.

 

Handledningen kan omfatta både längre som tidsbegränsade terapier avseende barn, tonåringar och vuxna.

 

Verksamhetshandledning

Till enskilda och arbetsgrupper erbjuds handledning inom följande områden:

 

• Barn-och ungdomspsykiatri

• Elevhälsa och resursenheter inom skolan

• Ungdomsmottagningar

• Socialtjänst med fokus på barn och unga

• Vuxenpsykiatri

• Mödra- och barnhälsovård