Om May Nilsson

Om May Nilsson 

May Nilsson har arbetat över 30 år inom barn- och ungdomspsykiatri,

och som legitimerad psykoterapeut sedan 1998.

 

May har genomgått specialistutbildning vid Tavistock Clinic i London och vid Ericastiftelsen, där hon också varit anställd under femton år.

Vidare är May utbildad handledare och lärare i psykoterapi och har haft utbildningsansvar för flera psykoterapiutbildningar.May är publicerad i välrenommerade internationella tidskrifter.

 

Hennes specialistområden inom psykoterapin innefattar:

 

• Adoption

• Autism

• Nedstämdhet

• Utagerande beteende

• Relationsproblem

• Låg självkänsla

• Separation och förlust

• Oro och ångest

 

May har också arbetat som socionom i närmare 10 år och har erfarenhet från kommunal socialtjänst samt mödra- och barnhälsovård.#Psykoterapeut #Leg psykoterapeut #Terapeut #Södermalm #Hornstull

May Nilsson Socionom/leg psykoterapeut