Psykoterapi

Psykoterapi

Jag tar emot barn, ungdomar och vuxna i psykoterapi eller för stödsamtal.

Även föräldrar erbjuds konsultation.


Vanliga sökanledningar är:


• Låg självkänsla

• Oro och ångest

• Nedstämdhet

• Separation och förlust

• Utagerande beteende

• Relationsproblem


Innan en psykoterapi inleds görs en bedömning för att avgöra vilken behandlingsmetod som är mest lämplig utifrån den problembild som presenteras. Därefter fattas ett gemensamt beslut om fokus för behandlingen och behandlingens längd. Psykoterapin sker som regel med en frekvens av en gång

i veckan med kontinuerlig uppföljning.


Ungdomar erbjuds som regel en egen samtalskontakt, men även familjesamtal kan vara en lämplig behandlingsmetod. I barnpsykoterapi är lek och bild ett viktigt komplement till samtal. Föräldrarnas medverkan är också betydelsefull.


Jag har erfarenhet och utbildning i tidsbegränsade terapiformer men har även arbetat med flera längre psykoterapier. Särskilda psykoterapiområden som jag valt att specialisera mig inom är adoption och autism.